Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rendeletek

2018. évi rendeletek:

Február:

Rendelet-az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mellékletei:
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek adatok: Ft
Kiadások (Ft)
Bevételek(Ft)
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Általános- és céltartalékok (Ft)
Beruházások és felújítások (Ft)
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Foglalkoztatottak létszáma (Fő)
Az Áht.29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a  29/A .§ szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Január:

Településképi rendelet 01.10.
Településképi rendelet- Balatonfőkajár

2017. évi rendeletek: 

Január:

1. Rendelet-szociális ellátási formák szabályozásáról
4 szoc. rendelet. egységes(002) Csajág

Február:

2. Rendelet-Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
3. Rendelet-nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról
4. Rendelet- egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
5. Étkezési rendelet

Március:

2016. évi költségvetés- módosító rendelet 2016.12.31.

Április:

2016. évi zárszámadás rendelet

Május:

Civil rendelet előzetes 2016.04.08.
Rendelet- Civil szervezetek támogatásáról

Június:

Rendelet- Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről

Augusztus:

Rendelet- Iskolakezdési támogatásról

Rendelet- településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Rendelet-2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Október:

Rendelet- szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Rendelet-Önkormányzati rendelet, szoc. tüzifa

November:

Rendelet- egyes szoc. ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

December:
Rendelet- CSajág Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról