Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rendeletek

2022. évi rendeletek: 

1/2022. (I.5.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

3/2022. (V.17.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

4/2022. (V.17.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról 

5/2022. (VII.06.) önkormányzati rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 3/2022. (V.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/file/1390/6-20220831-rendelet.pdf

7/2022. (VIII.31.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

8/2022. (IX.28. önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

9/2022. (X.12.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátásokról, személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, valamint azok igénybevételének szabályozásáról 

10/2022. (XI.23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a bérlati díjak mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról 

 

2021. évi rendeletek: 

1/2021. (I.11.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2021. (I.11.) önkormányzati rendelet Csajág Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3/2021. (I.14.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

4/2021. (I.28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 14/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

5/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

6/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról 

7/2021. (V.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról 

8/2021. (V.25.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátásokról

9/2021. (V.25.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10/2021. (V.25.) önkormányzati rendelet a nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

11/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

12/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

13/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

14/2021. (IX.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól 

15/2021. (X.25.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

16/2021. (XI.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 14/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

17/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

18/2021. (XI.24.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Rendeletek egységes szerkezetben: 

4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

14/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról 

2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet a nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról 

4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

5/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

15/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet Csajág Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 

 

2020. évi rendeletek: 

1 rendelet a díszpolgári cím és emlékoklevél alapításáról és adományozásáról

2 rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

Csajág Község Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva alkotott rendeletei: 

3 rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

4 rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

5 rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

6 rendelet a 2020. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról 

7 rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról 

8 rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól 

9 rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

10/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról szóló 8/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet a nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

13/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról 

14/2020. (XI.14.) önkormányzati rendelet a Balatonfőkajári KÖH Csajági Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

15/2020. (XI.23.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 14/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

16/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelet a falugondnoki szolgálatról 

17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2019. évi rendeletek: 

1 rendelet a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról

2 rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

3 rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

4 rendelet a nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendeletmódosításról

5 rendelet a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

6 rendelet a Közszolgálati Köztisztviselők Napjáról 

7 rendelet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

8 rendelet TKR módosításáról

9 rendelet SZMSZ módosításáról

10 rendelet a 2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról 

11 rendelet a HÉSZ módosításáról

12 rendelet a 2019. évi költségvetés módosításáról 

13 rendelet a az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről 

14 rendelet a képviselők tiszteletdíjáról 

15 rendelet szociális tűzifa támogatásról

16 rendelet a lakások és helyiségek bérletéről

17 rendelet SZMSZ módosításáról

18 rendelet szociális rendelet módosításáról

19 rendelet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről


2018. évi rendeletek:

November: 

Rendelet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásairól

Október:

Rendelet a nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról

Rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rendelet a lakások és helyiségek bérletéről

Rendelet a helyi közművelődésről

Augusztus:

Rendelet az iskolakezdési támogatásról

Május:

Rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Február:

Rendelet-az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mellékletei:
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek adatok: Ft
Kiadások (Ft)
Bevételek(Ft)
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Általános- és céltartalékok (Ft)
Beruházások és felújítások (Ft)
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Foglalkoztatottak létszáma (Fő)
Az Áht.29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a  29/A .§ szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Január:

Településképi rendelet 01.10.


2017. évi rendeletek: 

Január:

1. Rendelet-szociális ellátási formák szabályozásáról
4 szoc. rendelet. egységes(002) Csajág

Február:

2. Rendelet-Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
3. Rendelet-nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról
4. Rendelet- egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
5. Étkezési rendelet

Március:

2016. évi költségvetés- módosító rendelet 2016.12.31.

Április:

2016. évi zárszámadás rendelet

Május:

Civil rendelet előzetes 2016.04.08.
Rendelet- Civil szervezetek támogatásáról

Június:

Rendelet- Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről

Augusztus:

Rendelet- Iskolakezdési támogatásról

Rendelet- településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Rendelet-2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Október:

Rendelet- szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Rendelet-Önkormányzati rendelet, szoc. tüzifa

November:

Rendelet- egyes szoc. ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

December:
Rendelet- CSajág Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról


Rendelet - a helyi adóról

13/2012. (XI.25.) önkormányzati  rendelet a köztemető fenntartásáról, rendjéről