Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rendeletek

2020. évi rendeletek: 

1 rendelet a díszpolgári cím és emlékoklevél alapításáról és adományozásáról

2 rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

Csajág Község Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörében eljárva alkotott rendeletei: 

3 rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról 

4 rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

5 rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 1/2015. (I.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

6 rendelet a 2020. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról 

2019. évi rendeletek: 

1 rendelet a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról

2 rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

3 rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról

4 rendelet a nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendeletmódosításról

5 rendelet a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

6 rendelet a Közszolgálati Köztisztviselők Napjáról 

7 rendelet a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról

8 rendelet TKR módosításáról

9 rendelet SZMSZ módosításáról

10 rendelet a 2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról 

11 rendelet a HÉSZ módosításáról

12 rendelet a 2019. évi költségvetés módosításáról 

13 rendelet a az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről 

14 rendelet a képviselők tiszteletdíjáról 

15 rendelet szociális tűzifa támogatásról

16 rendelet a lakások és helyiségek bérletéről

17 rendelet SZMSZ módosításáról

18 rendelet szociális rendelet módosításáról

19 rendelet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről


2018. évi rendeletek:

November: 

Rendelet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Rendelet az egyes szociális ellátási formák szabályozásairól

Október:

Rendelet a nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról

Rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rendelet a lakások és helyiségek bérletéről

Rendelet a helyi közművelődésről

Augusztus:

Rendelet az iskolakezdési támogatásról

Május:

Rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Február:

Rendelet-az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mellékletei:
Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek adatok: Ft
Kiadások (Ft)
Bevételek(Ft)
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Általános- és céltartalékok (Ft)
Beruházások és felújítások (Ft)
Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Foglalkoztatottak létszáma (Fő)
Az Áht.29/A § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a  29/A .§ szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

Január:

Településképi rendelet 01.10.


2017. évi rendeletek: 

Január:

1. Rendelet-szociális ellátási formák szabályozásáról
4 szoc. rendelet. egységes(002) Csajág

Február:

2. Rendelet-Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
3. Rendelet-nyersanyagnorma és étkezési térítési díjak megállapításáról
4. Rendelet- egyes szociális ellátási formák szabályozásáról
5. Étkezési rendelet

Március:

2016. évi költségvetés- módosító rendelet 2016.12.31.

Április:

2016. évi zárszámadás rendelet

Május:

Civil rendelet előzetes 2016.04.08.
Rendelet- Civil szervezetek támogatásáról

Június:

Rendelet- Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről

Augusztus:

Rendelet- Iskolakezdési támogatásról

Rendelet- településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Rendelet-2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Október:

Rendelet- szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Rendelet-Önkormányzati rendelet, szoc. tüzifa

November:

Rendelet- egyes szoc. ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

December:
Rendelet- CSajág Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról


Rendelet - a helyi adóról